Schůzka BENJAMÍNKŮ

První schůzka BENJAMÍNKŮ – 3. oddílu LEDŇÁČCI – v tomto školním roce se bude konat v pondělí 10. 9. 2018 v 16.30 – 18.00 na Skautském domě.