Bližší informace k táboru 11. oddílu

Chtěli bychom připomenout, že nezbytnou součástí k tomu, aby Vaše děti mohly jet na tábor, je posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře. Tento posudek nově platí dva roky a vystaví Vám ho dětský lékař. Chtěli bychom Vás poprosit hlavně o zkontrolování kolonky týkající se očkování dítěte – pokud bude nevyplněná dávají za to hygienické kontroly velké pokuty.

Zde si můžete stáhnout toto potvrzení o zdravotní způsobilosti  (je možnost odevzdat i u odjezdu na tábor) a potvrzení o bezinfekčnosti (podepsat max. 3 dny před odjezdem na tábor).

Také si zde můžete stáhnout doporučený seznam věcí na tábor. Je v něm mimo jiné adresa pošty, kam zasílat dopisy, pohledy apod., či informace o nutnosti mít s sebou na tábor karimatku. Zároveň bychom rádi těm, kteří neodevzdali s přihláškou i zdravotní dodatek, připomněli, aby ho vyplnili, ale zvládneme ho vyplnit i před odjezdem 2. července.

Zároveň bychom se rádi zmínili ohledně mobilních telefonů a tábora. Děti si na tábor telefony berou na vlastní nebezpečí a během tábora nebude možnost telefon dobít. Zvažte tedy, zda je nutné, aby je s sebou měli, protože telefon vedoucího bude pro případ kontaktu nachystán vždy. Pokud už se ale rozhodnete pro to, že si vaše dítě s sebou mobil vezme, nainstalujte mu do něj prosím (v případě že má smartphone) aplikace SkyMap (či jinou apku pro poznávání souhvězdí, např. Star Walk 2), aplikaci Záchranka, a případně ještě mapy.cz s offline mapou České republiky.

Poslední poznámka se týká návštěvních dnů. Tak jako každý rok, během našeho tábora nebude návštěvní den a budeme rádi pokud návštěvy ze stran příbuzenstva během tábora nebudou. Zjistili jsme, že tyto návštěvy nepříznivě zasahují do chodu tábora a také do nálady kolektivu. Větší počet pohledů a dopisů v průběhu tábora však uvítáme rádi a u dětí budeme psaní dopisů taktéž podporovat.

Informace k odjezdu a příjezdu:

Sraz: v pondělí 2. 7. 2018 v 15:30, parkoviště u Tesca v Opavě

Příjezd: 11. 7. asi v 17:30, tamtéž