Úvod

Vítejte na stránkách přístavu Černý čáp Opava!

Jsme přístav vodních skautů v Opavě, pod kterým působí oddíly, jež se věnují všem věkovým kategoriím – včetně dětí předškolního věku. Podrobné informace o jednotlivých oddílech, včetně dne a času začátku schůzek, naleznete na stránce Oddíly a kontakty.

Chcete vědět více?

Dovolte nám tedy, abychom se představili.

Jsme skauti tělem i duší.

Skauting znamená čest, přátelství a respekt. Znamená ale také umět si poradit, zažívat mnoho dobrodružství a poznávat sebe samého, své okolí, nové lidi a věci. To vše v partě přátel, které známe a kterým můžeme věřit.

Voda je náš živel.

Doma jsme nejen na vodě, ale i v ní. Někteří z nás se se žábrami narodili, ostatním dorostly. Naše hřiště jsou vody tekuté, divoké i stojaté, našimi hračkami pak pádla či plachty. Od té vší vody se nám taky nějak zamodřily krojové košile.

Jezdíme na tábory.

A nejen na ně! Kromě pravidelných schůzek konajících se během celého školního roku jezdíme také na jednodenní či víkendové výpravy. Díky nim máme spoustu zážitků. Vyvrcholením celého roku jsou pak letní tábory u Slezské Harty.

Bereme malé i velké.

Skauting je jedna velká hra, která má za úkol připravit na  život. A proč tuto hru omezovat? Jediným nutným požadavkem je jistá míra samostatnosti – proto máme stanovenou spodní hranici na 5 let. Jinak se může přidat kdokoliv a kdykoliv.

Okolí nám není lhostejné.

Společně s vodou je příroda náš druhý domov. Rádi se do něj vracíme a tak jej udržujeme v co nejlepším stavu. Různými aktivitami i hrami se učíme v přírodě žít, poznávat ji a chránit ji. Prospěšní se však snažíme být celému svému okolí.

Máme vlastní kapelu.

Jejím úkolem je nejen udržovat dobrou náladu na palubě a v podpalubí, ale také podporovat všestranný rozvoj našich členů. Mezi nástroji přístavní kapely nechybí samozřejmě kytary, ale i basa, banjo a mnoho dalších.

Jsme součástí velké rodiny.

Náš přístav má přibližně 120 členů. V České republice je v Junáku – českém skautu registrováno více než 60 tisíc skautů, což z něj dělá největší výchovnou organizaci. Je nás opravdu hodně, a to pak zvládneme velké věci.